دوشنبه ، 31 تير 1398- 140

آیا تعداد دندانپزشک به نسبت جمعیت در کشورهای پیشرفته از ایران بیشتر است؟

اشتراک گذاری

آیا تعداد دندانپزشک به نسبت جمعیت در کشورهای پیشرفته از ایران بیشتر است؟

📌 پاسخ: بله. این‌ ادعا واقعیت دارد. میانگین سرانه دندانپزشک در کشورهای توسعه‌یافته صنعتی "دوبرابر" ایران است (نمودار بالا).

✔️ براساس این نمودار که از گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دریافت شده، سرانه دندانپزشک در کانادا و آمریکا نیز به ترتیب ۵۸ و ۶۰ نفر دندانپزشک است (دوبرابر ایران).

✔️ یک گزارش محققان اقتصاد سلامت میگوید در ایران به ازای هر صدهزار نفر، ۲۸ دندانپزشک وجود دارد. مطلب با اهمیت‌تر اما توزیع نامتوازن دندانپزشک است. برای مثال، سرانه دندانپزشک در استان تهران ده برابر بیش از برخی استانهاست.

✔️ همچنین، در کشورهای توسعه یافته، نیروهای سلامت دهان دیگری نیز وجود دارند که برخی از خدمات اولیه نظیر جرمگیری را انجام میدهند. برای مثال تعداد بهداشتکاران دهان در کانادا از تعداد دندانپزشکان این کشور بیشترست. ۲ 

📌 نکته: سازمانهای جهانی، استاندارد ثابتی درباره سرانه دندانپزشک ندارند. تعداد بیشتر دندانپزشک نیز لزوما به معنای سلامت نیست.

لینک منابع مرتبط 


منبع 1

منبع 2

بخش ها

پیوندها

طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد جهاد دانشگاهی  محفوظ است.