دوشنبه ، 25 شهريور 1398- 202

چطور می توان اضطراب دندانپزشکی کودکان را کم کرد؟

اشتراک گذاری

آیا با موسیقی می توان استرس دندانپزشکی را کم کرد؟

درد دلیل اصلی برای ترس از دندانپزشکی نیست.

اضطراب و ترس ناشناخته از دندانپزشکی در طی درمان های دندانپزشکی، یک عامل بزرگیست و نگرانی بیشتری برای دندانپزشکان در طولانی مدت داشته است.

بنابراین، هدف اصلی این مطالعه و تحقیق، ارزیابی و مقایسه دو تکنیک پرت کردن حواس بیمار در دندانپزشکی با صداو تصویر و فقط صدا می باشد.

در واقع این تکنیک را می خواهیم در بحث دندانپزشکی کودکان بررسی کنیم.

60 بیمار 4 تا 8 سال دچار پوسیدگی دندان را به سه گروه تقسیم کردیم.

هر کودک، 4 جلسه ویزیت دارد، عکسبرداری، پروفیلاکسیس، و ویزیت ترمیم پوسیدگی، و نیز کشیدن دندان.

سطح اضطراب کودکان در هر ویزیت، با استفاده از ترکیب چهارمدل اندازه گیری بررسی شد :

تست عکسبرداری، نرخ اضطراب کلینیکی، نرخ ضربان قلب، و میزان ضربان قلب .

این مقادیر با استفاد از آمارگیری های آنالیز شده به دست آمده اند.

و در نهایت اینکه تکنیک صوتی تصویری تاثیرگذارتر از تکنیک های فقط صوتی در دندانپزشکی کودکان بوده است.

معرفی :

همه دندانپزشکان اطفالی که هر چند وقت یکبار به درمان کودکان می پردازند، با ترس کودک از اولین ویزیت دندانپزشکی روبرو می شوند.

نقش دندانپزشک در این بین، مدیریت اضطراب و نگرانی کودک می باشد، اول باید کنترل کرد، و مشکل کودک را درمان کرد، و بعد، به کودک روش های مناسب برای مدیریت اضطراب شان را توضیح دهد.

دندانپزشکان تکنیک های متعددی برای مدیریت اضطراب کودک از جمله tell-show-do، ریلکسیشن، پرت کردن حواس، مدلینگ، بی حسی نسبت به درد، هیپنوتیزم، و تمرین روی رفتارها. بین همه این تکنیک ها، مدیریت سنتی رفتارها می باشد.

اما در این بین رفتار والدین هم تاثیرگذار است. موفقیت در این تکنیک ها، در بین همه بیماران بزرگسال گزارش شده است.

اما مطالعات اندکی برای ارزیابی تاثیر این تکنیک های حواسپرتی در دندانپزشکی کودکان انجام شده است.

بنابراین هدف از این مطالعه، ارزیابی روش های صوتی تصویری و صوتی بوده است تا بتوان میزان اضطراب دندانپزشکی کودکان را بررسی کرد.

بخش ها

پیوندها

طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد جهاد دانشگاهی  محفوظ است.