متخصصین جراحی کاشت ایمپلنت
 • دکتر کاظم فاطمی

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص جراح لثه و کاشت ایمپلنت دندان
  ساعت حضور : روزهای شنبه صبح 9 الی 11 روزهای یکشنبه سه شنبه عصر 16 الی 18
 • دکتر ارشاد آقاسی زاده

  متخصص جراح لثه و کاشت ایمپلنت دندان
  ساعت حضور : روزهای پنجشنبه صبح 9 الی 11
 • دکتر مجیدرضا مختاری

  متخصص جراح لثه و کاشت ایمپلنت دندان
  ساعت حضور : شنبه ها عصر 14:30 الی 16
 • دکتر مژگان روحی

  متخصص جراح لثه و کاشت ایمپلنت دندان
  ساعت حضور : روزهای یکشنبه سه شنبه صبح 10 الی 11:30
 • دکتر علیرضا شیرزاده

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص جراح فک و صورت و کاشت ایمپلنت دندان
  ساعت حضور : روزهای یکشنبه پنجشنبه صبح 9 الی 11 روزهای سه شنبه و پنجشنبه عصر 16 الی 19
 • دکتر نوا نقیبی

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص جراح لثه و کاشت ایمپلنت دندان
  ساعت حضور : روز های پنجشنبه عصر 17:30 الی 19
 • دکتر سیدروح الله سیدحسینی

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص جراح لثه و کاشت ایمپلنت دندان
  ساعت حضور : روزهای یکشنبه عصر 17 الی 19 روز های سه شنبه چهارشنبه صبح :9:30 الی 12

بخش ها

پیوندها

طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد جهاد دانشگاهی  محفوظ است.