متخصصین اطفال
 • دکتر روناک توکل

  دندانپزشک عمومی اطفال
  ساعت حضور : روزهای شنبه چهارشنبه صبح 9 الی 11
 • کاملیا کیان بخت

  عضو هیئت علمی
  متخصص اطفال
  ساعت حضور : روزهای یکشنبه سه شنبه صبح 8 الی 10 روزهای دوشنبه چهارشنبه ظهر 12 الی 14 شنبه عصر 15 الی 18
 • دکتر انوشه راشد محصل

  متخصص اطفال
  ساعت حضور : روزهای دوشنبه پنجشنبه صبح 9 الی 11
 • دکتر لیدا بهرامیان

  عضو هیئت علمی
  متخصص اطفال
  ساعت حضور : سه شنبه چهارشنبه عصر 16 الی 18
 • دکتر مرضیه بسکابادی

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص اطفال
  ساعت حضور : روزهای دوشنبه عصر 16الی 18
 • دکتر مهشید گیفانی

  متخصص اطفال
  ساعت حضور : روزهای پنجشنبه عصر 16 الی 18
 • دکتر صدیقه صباغ

  متخصص اطفال
  ساعت حضور : روزهای یکشنبه عصر 16 الی 18

بخش ها

پیوندها

طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد جهاد دانشگاهی  محفوظ است.