متخصصین اطفال
 • دکتر علی اکبر شهاب نیا

  متخصص اطفال
  ساعت حضور : روزهای شنبه و چهارشنبه عصر 16 الی 18/30
 • دکتر سارا رجایی

  متخصص اطفال
  ساعت حضور : روزهای شنبه و سه شنبه صبح 9 الی 11/30 یکشنبه ها 14/30الی 18/30
 • دکتر روناک توکل

  دندانپزشک عمومی اطفال
  ساعت حضور : هرروز صبح بجز شنبه و سه شنبه 9 الی 11
 • کاملیا کیان بخت

  عضو هیئت علمی
  متخصص اطفال
  ساعت حضور : روزهای دوشنبه عصر 14/30 الی 18/30
 • دکتر انوشه راشد محصل

  متخصص اطفال
  ساعت حضور : روزهای پنجشنبه صبح 9 الی 11/30 روزهای سه شنبه عصر 16 الی 18/30
 • دکتر لیدا بهرامیان

  عضو هیئت علمی
  متخصص اطفال
  ساعت حضور : روزهای شنبه عصر 14/30 الی 18/30 چهارشنبه عصر 16 الی 18/30
 • دکتر نفیسه دستمالچی

  دندانپزشک عمومی اطفال
  ساعت حضور : روزهای یکشنبه 16 الی 18/30 روزهای سه شنبه 16 الی 18/30
 • دکتر مرضیه بسکابادی

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص اطفال
  ساعت حضور : روزهای پنجشنبه عصر 15الی 18/30

بخش ها

پیوندها

طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد جهاد دانشگاهی  محفوظ است.