متخصصین اطفال
 • دکتر روناک توکل

  دندانپزشک عمومی اطفال
  ساعت حضور : روزهای دوشنبه چهارشنبه پنجشنبه صبح 9 الی 11
 • دکتر انوشه راشد محصل

  متخصص اطفال
  ساعت حضور : روزهای پنجشنبه صبح 9 الی 11
 • دکتر مرضیه بسکابادی

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص اطفال
  ساعت حضور : روزهای شنبه صبح 9 الی 11
 • دکتر ذلیخاسادات جوادی

  دندانپزشک عمومی اطفال
  ساعت حضور : روزهای یکشنبه صبح 9 الی 11 روزهای دوشنبه سه شنبه چهارشنبه عصر 15 الی 17
 • دکتر بهنام ناطق

  متخصص اطفال
  ساعت حضور : روزهای شنبه سه شنبه صبح 9 الی 11
 • دکتر مهشاد نیک فر

  متخصص اطفال
  ساعت حضور : روزهای یکشنبه صبح 9 الی 11

بخش ها

پیوندها

طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد جهاد دانشگاهی  محفوظ است.