مدیر کلینیک
 • دکتر سید خسرو شمسیان

  دکتر سید خسرو شمسیان

  عضو هیات علمی جهاددانشگاهی استان خراسان رضوی

  مدیر داخلی
 • مجید باستانی نامقی

  مجید باستانی نامقی

  مدیر داخلی کلینیک دندانپزشکی جهاددانشگاهی مشهد

  مسئول فنی صبح
 • دکتر علیرضا زردادی

  دکتر علیرضا زردادی

  متخصص درمان ریشه

  مسئول فنی شیفت صبح

  مسئول فنی عصر روز های زوج-فرد
 • دکتر مجید صنعت خانی

  دکتر مجید صنعت خانی

  متخصص بیماری های دهان، فک و صورت

  مسئول فنی شیفت عصر

 • دکتر نیما مخبر

  دکتر نیما مخبر

  متخصص ارتودنسی

  مسئول فنی شیفت عصر

  قسمت پذیرش، نوبت دهی، اطلاعات
 • علی اکبراله وردی

  علی اکبراله وردی

  سرپرست قسمت پذیرش و نوبت دهی

 • سید محمد امین حسینی رضائی

  سید محمد امین حسینی رضائی

  سرپرست IT و انفورماتیک

 • رسول کاخکی مقدم

  رسول کاخکی مقدم

  سرپرست صندوق

 • فرید صفار زاده

  فرید صفار زاده

  متصدی پذیرش و نوبت دهی

 • سید حسین مجیدی

  سید حسین مجیدی

  متصدی پذیرش و نوبت دهی

  مسئول امور بیمه

 • سروش کهنسال

  سروش کهنسال

  متصدی پذیرش و نوبت دهی

  قسمت پرستاری
 • مریم خیابانی مقدم

  مریم خیابانی مقدم

  سرپرست قسمت پرستاری

 • ویدا براتی

  ویدا براتی

  کمک دندانپزشک

 • ثریا اشرفی اطهر

  ثریا اشرفی اطهر

  کمک دندانپزشک

 • اعظم عطار حاجی سفید سنگی

  اعظم عطار حاجی سفید سنگی

  کمک دندانپزشک

 • نرگس حشمتی

  نرگس حشمتی

  کمک دندانپزشک

 • الهام سالاری

  الهام سالاری

  کمک دندانپزشک

 • مهدیه حسینی

  مهدیه حسینی

  کمک دندانپزشک

 • سمیه ولی پور

  سمیه ولی پور

  کمک دندانپزشک

 • مریم حسینی

  مریم حسینی

  کمک دندانپزشک

  مسئول خرید مواد و انبار

 • منیژه سرگلی

  منیژه سرگلی

  کمک دندانپزشک

 • سحر چرخ آبنوس

  سحر چرخ آبنوس

  کمک دندانپزشک

 • منصوره ولایتی هوشنگ

  منصوره ولایتی هوشنگ

  کمک دندانپزشک

  سرپرستار شیفت عصر

 • سیده فاطمه دنکوب طوسی

  سیده فاطمه دنکوب طوسی

  کمک دندانپزشک

 • زهرا رمضان پور

  زهرا رمضان پور

  کمک دندانپزشک

 • اکرم نعمتی سلجوقی

  اکرم نعمتی سلجوقی

  کمک دندانپزشک

 • اعظم اسدیان خیرآبادی

  اعظم اسدیان خیرآبادی

  کمک دندانپزشک

 • مهناز عباسی

  مهناز عباسی

  کمک دندانپزشک

 • معصومه ظریف

  معصومه ظریف

  کمک دندانپزشک

 • مهسا خیرماهی

  مهسا خیرماهی

  کمک دندانپزشک

 • فرزانه حصاری

  فرزانه حصاری

  کمک دندانپزشک

  قسمت IT و پشتیبانی انفورماتیک
 • سید محمد امین حسینی رضائی

  سید محمد امین حسینی رضائی

 • سروش کهنسال

  سروش کهنسال

  قسمت استریلیزاسیون و بهداشت محیط و ایمنی کار
 • مجید مصطفوی

  مجید مصطفوی

  قسمت خدمات و حفاظت فیزیکی
 • علی اکبر اصغرزاده

  علی اکبر اصغرزاده

 • مجید عبیری

  مجید عبیری

بخش ها

پیوندها

طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد جهاد دانشگاهی  محفوظ است.