دوشنبه ، 28 مرداد 1398- 199

هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

اشتراک گذاری

هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران؛ با موضوع دندانپزشکی کودکان مبتنی بر شواهد؛ مفاهیم نوین برگزار شد که در این کنگره سرکار خانم دکتر مرضیه بسکابادی عضو هیات علمی دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد و همکار بخش اطفال کلینیک تخصصی دندانپزشکی جهاددانشگاهی ، یکی از مدیران پانل تحقیقات در این کنگره بودند و سخنرانی ایشان با موضوع تاثیر کاربرد دو ترکیب خمیر آنتی بیوتیک و دو ماده سیل کننده تاجی مورد استفاده در رواسکولاریزاسیون بر مقاومت شکست ریشه و تغییر رنگ تاجی دندانهای دائمی شبیه سازی شده نابالغ ارائه گردید.

همچنین سرکار خانم دکتر لیدا بهرامیان عضو هیات علمی و همکار بخش اطفال کلینیک تخصصی دندانپزشکی جهاددانشگاهی ، مدیر پانل تحقیقات بودند و سخنرانی ایشان درمورد مروری بر درمان هیپومنیرالیزاسیون مولر - اینسایزور(MIH) ارائه گردید.قابل ذکر می باشد که هجدمین کنگره انجمن دندانپزشکان ایران ، از 1 الی 4 مرداد ماه امسال در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

بخش ها

پیوندها

طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد جهاد دانشگاهی  محفوظ است.