متخصصین جراحی فک و صورت
 • دکتر رضا شاه اکبری

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص جراح فک و صورت
  ساعت حضور : روزهای پنجشنبه صبح 9 الی 11
 • دکتر مژگان کاظمیان

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص جراح فک و صورت
  ساعت حضور : یکشنبه ها عصر 17:30 الی 19 چهارشنبه ها عصر 16 الی 18
 • دکتر سهند سمیعی

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص جراح فک و صورت
  ساعت حضور : شنبه ها عصر 15:30 الی 18:30
 • دکتر عطاء الله حبیبی

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص جراح فک و صورت
  ساعت حضور : روزهای زوج صبح 9 الی 11
 • دکتر علیرضا شیرزاده

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص جراح فک و صورت
  ساعت حضور : عصرها سه شنبه 16 الی 19 پنجشنبه 16الی 19
 • دکتر سمیه عبدالله پور

  عضو هیئت علمی
  متخصص جراح فک و صورت
  ساعت حضور : روزهای دوشنبه عصر 17 الی 19

بخش ها

پیوندها

طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد جهاد دانشگاهی  محفوظ است.