متخصصین جراحی لثـه
 • دکتر حبیب الله قنبری

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص جراحی لثه و کاشت دندان
  ساعت حضور : پنجشنبه ها صبح 9 الی 11
 • دکتر سید کاظم فاطمی

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص جراحی لثه و کاشت دندان
  ساعت حضور : روزهای فرد عصر 16 الی 19
 • دکتر مجید رضا مختاری

  متخصص جراحی لثه و کاشت دندان
  ساعت حضور : شنبه ها عصر 14:30 الی 16 دوشنبه ها صبح 9 الی 11
 • دکتر مژگان روحی

  متخصص جراحی لثه و کاشت دندان
  ساعت حضور : روزهای یکشنبه سه شنبه صبح 10 الی 11:30
 • دکتر نوا نقیبی

  متخصص جراحی لثه و کاشت دندان
  ساعت حضور : روزهای دوشنبه چهارشنبه عصر 16 الی 18

بخش ها

پیوندها

طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد جهاد دانشگاهی  محفوظ است.