متخصصین ترمیم و زیبایـی
 • دکتر کامران ارسطو‌پور

  متخصص ترمیمی
  ساعت حضور : هرروز صبح بجز شنبه 10 الی 11:30
 • دکتر فروزان رسولی

  متخصص ترمیمی
  ساعت حضور : چهارشنبه ها عصر 15:30 الی 16:30
 • دکتر احسان برادران ناصری

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص ترمیمی
  ساعت حضور : روزهای یکشنبه و سه شنبه عصر 14:30 الی 16:30
 • دکتر ساناز علیزاده

  متخصص ترمیمی
  ساعت حضور : روزهای چهارشنبه و پنجشنبه صبح 9 الی 11:30 روزهای شنبه و دوشنبه عصر 16 الی 19
 • دکتر محمدرضا محرری

  متخصص ترمیمی
  ساعت حضور : روزهای چهارشنبه و پنجشنبه عصر 16:30 الی 19
 • دکتر عاطفه نعمتی کریموی

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص ترمیمی
  ساعت حضور : روزهای یکشنبه و سه شنبه عصر 16 الی 18
 • دکتر فاطمه نامدار

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص ترمیمی
  ساعت حضور : روزهای پنجشنبه عصر 1 الی 4
 • دکتر مریم مجتهدی

  متخصص ترمیمی
  ساعت حضور : شنبه ها صبح 8:30 الی 11:30
 • دکتر نرجس حکیمی

  ترمیم و زیبایی
  ساعت حضور : دوشنبه ها عصر 16 الی 18:30 چهارشنبه ها عصر 12:30 الی 16

بخش ها

پیوندها

طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد جهاد دانشگاهی  محفوظ است.