پروتز دندانی
 • دکتر محمدرضا شاهرخ زاده

  ساعت حضور : هرروز صبح 9 الی 11
 • دکتر صدرا جلالیان

  متخصص پروتز
  ساعت حضور : روزهای سه شنبه و پنجشنبه عصر 15/30 الی 18/30
 • دکتر عاطفه باغبانی

  متخصص پروتز
  ساعت حضور : روزهای شنبه عصر 17 الی 19 روزهای یکشنبه عصر 16 الی 19
 • دکتر ملیحه اعلمی

  متخصص پروتز
  ساعت حضور : روزهای شنبه چهارشنبه عصر 18الی 19/30
 • دکتر سودابه پیروزی

  متخصص پروتز
  ساعت حضور : روزهای شنبه و دوشنبه عصر 15/30 الی 19/30 پنجشنبه عصر 16 الی 19/30
 • دکتر آرزو دهبان

  متخصص پروتز
  ساعت حضور : روزهای یکشنبه و چهارشنبه عصر 16 الی 18

بخش ها

پیوندها

طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد جهاد دانشگاهی  محفوظ است.