سه شنبه ، 12 شهريور 1398- 185

۴۰ هزار دندانپزشک و ۷۰ هزار نفر دانش‌آموختگان دیگر حرفه‌های سلامت دهان در خدمات دندانپزشکی بریتانیا

اشتراک گذاری


در بریتانیا علاوه بر دندانپزشکان شش حرفه درمانی دیگر من جمله پرستاران دندانپزشکی به صورت مدون آموزش دیده و دارای شماره نظام دندانپزشکی هستند.


حرفه های سلامت دهان نظیر بهداشتکاران دهان در این کشور علاوه بر آموزش بهداشت، در چهارچوب تعریف شده فعالیت درمانی نیز دارند.


از سال ۲۰۱۳ بهداشتکاران دهان و دیگر حرفه‌های سلامت دهان در این کشور میتوانند بدون نظارت دندانپزشکان به فعالیت بهداشتی و درمانی در چهارچوب وظایف تعریف شده بپردازند.منبع: گزارش سال ۲۰۱۹ سازمان آموزش سلامت انگلستان 

بخش ها

پیوندها

طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد جهاد دانشگاهی  محفوظ است.