يک شنبه ، 08 اسفند 1400- 601

راهنمای

اشتراک گذاری

استفاده از ماسک در کودکان در شرایط COVID-19 در جامعه؛

مطالب زیر بر اساس مستند ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) و صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در خصوص استفاده از ماسک در کودکان در اداره کودکان دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت ترجمه و تهیه شده است.

* حقایقی دربارهی کووید 19 و کودکان

* توصیه هایی به تصمیم گیرندگان جامعه در مورد استفاده کودکان از ماسک
* استفاده از ماسک در کودکان و نوجوانان
* ملاحظات اجرایی
* ملاحظات خاص برای کودکان دارای معلولیت
* ملاحظات خاص برای مدارس
* جایگزین ماسک پارچه ای برای کودکان
* پایش و ارزیابی تأثیر استفاده از ماسک در کودکان

دریافت فایل اصلی راهنمای کامل با توضیحات

بخش ها

پیوندها

طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد جهاد دانشگاهی  محفوظ است.